Käyttöehdot

Suomen Liidimarkkinointi Oy lainanvälityspalvelun käyttöehdot
Y-tunnus: 2850351-5

1. Taustaksi

Suomen Liidimarkkinointi Oy välittää ja ylläpitää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneinaan
toimiville luotonvälittäjille, pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille
boreaslife.fi-palvelunsa kautta (”Palvelu”).

Suomen Liidimarkkinointi Oy ei itse tarjoa lainatuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä,
eikä välitä lainatuotteita, vaan vastaanottaa lainahakemuksen ja esikäsiteltyään lainan
(mahdollinen luottotietojen tarkistus) välittää lainahakemusliidin edelleen
yhteistyökumppaneilleen edellyttäen, että lainanhakijan tiedot täyttävät lainanantajien
määrittelemät kriteerit. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Lainanhakijaan ja
Lainanhakija voi neuvotella ja tehdä lainaa koskevan lainasopimuksen parhaaksi katsomansa
yhteistyökumppanin kanssa.

Lainan tarjoaa Suomen Liidimarkkinointi Oy:n yhteistyökumppani ja mahdollinen lainaa koskeva
sopimus tehdään aina suoraan Lainanhakijan ja yhteistyökumppanin välille. Suomen
Liidimarkkinointi Oy ei missään tapauksessa ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten
miltään osin ole vastuussa lainasta, lainaa koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista
velvoitteista tai vastuista.

Näitä Yleisiä Palveluehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Palvelun käyttäjään (”Käyttäjä” tai ”sinä”) silloin,
kun Käyttäjä käyttää Palvelua.

2. Palvelu ja Palvelun käyttö

Suomen Liidimarkkinointi Oy:n Palvelun Käyttäjille palvelumme on maksutonta ja sitä voivat
käyttää vain täysi-ikäiset ja täysivaltaiset henkilöt.

Suomen Liidimarkkinointi Oy toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on, eikä anna takuuta siitä, että
Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Suomen Liidimarkkinointi Oy pidättää oikeuden
muuttaa Palvelua tai sen toiminnallisuuksia sekä tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy
siihen ilman erillistä ilmoitusta.

3. Rekisteröitävät tiedot ja luottotietojen tarkistus

Henkilötietoja käsitellään Palvelun toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan suoraan Käyttäjältä tämän
käyttäessä Palvelua, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä,
yhteistyökumppaneiden rekisteristä sekä eri tahojen ylläpitämistä luottotietorekisteristä. Palvelun
kautta luottoa hakeneiden henkilöiden luottotiedot voidaan tarkistaa Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai
Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Oy:n luottotietorekisteristä ja Suomen Liidimarkkinointi
Oy:n asiakastietorekisteristä ja kaikki saadut tiedot voidaan rekisteröidä Oy:n asiakasrekisteriin.
Lainanhakijan täyttäessä lainahakemuslomakkeen Palvelussa esimerkiksi Internetin kautta tai
hakemuslomakkeella, hänen henkilötiedot ja hakemansa lainan tiedot tallennetaan Palvelun
asiakastietokantaan. Suomen Liidimarkkinointi Oy käsittelee tietoja Suomen Liidimarkkinointi Oy:n
Tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

4. Vastuunrajoitukset

Suomen Liidimarkkinointi Oy ei ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien
mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai
Palvelun käytön johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Suomen Liidimarkkinointi Oy ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai
ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai
muusta vastaavasta tapahtumasta, jota Suomen Liidimarkkinointi Oy ei kohtuudella voi hallita.
Tämä koskee myös tilannetta, jossa Suomen Liidimarkkinointi Oy on edellä mainitun toiminnan
kohteena.

Suomen Liidimarkkinointi Oy ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, ellei vahinko
ole aiheutunut Suomen Liidimarkkinointi Oy:n tahallisesta tai törkeän huolimattomasta teosta.
Suomen Liidimarkkinointi Oy ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt
muusta kuin Suomen Liidimarkkinointi Oy:sta johtuvasta syystä.

Lainaa hakiessa on erityisen tärkeää, että hakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä
tärkeimmät elinkustannukset, jotta hän voi laskea itsellesi sopivan kokoisen kuukausittaisen
maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän hakija voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston
sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

5. Yhteyshenkilö

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:

asiakaspalvelu@boreaslife.fi